Hướng dẫn sử dụng tính năng Universal Control trên Mac Monterey và IpadOS 15

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Trong phiên bản beta đầu năm 2022 Apple đã ra mắt tính năng mới là Universal Control cho phép người dùng chia sẻ chuột và bàn phím duy nhất giữa các thiết bị Mac và Ipad.

Trong phiên bản beta đầu năm 2022 Apple đã ra mắt tính năng mới là Universal Control cho phép người dùng chia sẻ chuột và bàn phím duy nhất giữa các thiết bị Mac và Ipad. Universal Control có thể sử dụng tối đa trên 3 thiết bị.

Trên cùng 1 thiết bị chuột và bàn phím bạn có thể di chuyển, kéo tệp từ thiết bị này sang thiết bị khác qua lại giữa các thiết bị mà gần như không có độ trễ.

 1. Thiết bị tương thích
 • MacBook Pro (2016 and later)
 • MacBook (2016 and later)
 • MacBook Air (2018 and later)
 • iMac (2017 and later)
 • iMac (5K Retina 27-inch, Late 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini (2018 and later)
 • Mac Pro (2019)
 • iPad Pro
 • iPad Air (3rd generation and later)
 • iPad (6th generation and later)
 • iPad mini (5th generation and later)

2. Cài đặt trên Mac

Truy cập System Preferences => General => Check Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices.

Truy cập System Preferences => Displays => Advanced => Check vào 3 tính năng Allow your cursor and keyboard to move between any nearby Mac or iPad, Push through the edge of a display to connect a nearby Mac or iPad, và Automatically reconnect to any

3. Cài đặt trên IPAD

Đăng nhập tài khoản Apple, Bluetooth và WiFi tương tự trên máy Mac.

Settings => General => AirPlay & Handoff => Check Handoff and Cursor and Keyboard (Beta) toggles.

4. Cài đặt màn hình

Sau khi ghép nối các thiết bị. Bạn đã có thể sử dụng bằng cách chọn System Preferences =>  Display Preferences => Add Displays và chọn thiết bị.

Ngoài ra ở đây bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự màn hình hoặc cấu hình các chế độ mở rộng/nhân đôi màn hình,…. Khi chọn Display Settings.

administrator

administrator

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter