Hướng dẫn reset windows 10(không cần cài lại)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bước 1: Chọn Start Menu -> Update & Security -> Recovery -> Get Started

 

ở đây có 2 option lựa chọn:

Keeping my files:  xoá hết các cài đặt và ứng dụng giữ lại các file cá nhân

Remove everything: bạn có 2 lựa chọn tiếp theo là:

            + Only the drive where Windows is installed(Chỉ xoá ổ cài windows)

            + All drive(Xoá dữ liệu tất cả các ổ đĩa)

 

Bước 2:

  • nếu chọn keeping my file nhấn next và reset cho đến bước cuối => Hoàn thành.
  • nếu chọn remove everything(ở bước này bạn nên chọn Only the drive where Windows is installed) => chuyển sang bước 3.

Bước 3: Tiếp theo Do you want to clean the drives, too? Bạn có 2 tuỳ chọn tiếp theo là:

            + Just remove my files: Chọn cái này nếu bạn là người vẫn sử dụng máy tính

            + Remove files and clean the drive: Chọn cái này nếu bạn muốn clean hết data và không thể khôi phục dữ liệu đã xoá.

 

 

Bước 4: Next và reset => Hoàn thành

administrator

administrator

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter