Cách dùng ALT + Tab như windows 7 trên Windows 10

Bước 1: Download file tại link: https://drive.google.com/file/d/1peSGX9fW0QfVqrZdZjlwvi42hgtV2QYM/view?usp=sharing Bước 2: Giản nén Bước 3: Chuột phải vào file và run as administrator. Bước 4:  Restart lại máy tính Pass giải nén: hotro.tech

Lỗi kê khai thuế: Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.

Bước 1: Tải bộ cài đặt đầy đủ tại link : https://drive.google.com/file/d/1_lhUM-mlMxN1Iy1DomdfES8sWkO0mFk5/view?usp=sharing Bước 2: Giải nén các file có trong thư mục như video (Phút thứ 00:22 Video) Bước 3: Cài đặt e_Signer_1.0.8_setup (Phút thứ 00:35 Video) Bước 4: Bật “Chế độ dành cho nhà phát triển” trên trình duyệt Chrome (Phút thứ 01:23 Video)… Continue reading Lỗi kê khai thuế: Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.

Hướng dẫn fix lỗi (this operation can fail if the version of the os on the device is incompatible with the installed version of xcode. you may also need to restart your mac and device in order to correctly detect compatibility

Nguyên nhân: Phiên bản xcode không tương thích với version os của thiết bị kết nối. Hướng dẫn khắc phục: 1. Truy cập: https://github.com/iGhibli/iOS-DeviceSupport/tree/master/DeviceSupport 2. Download phiên bản os version như trên thiết bị kết nối vào xcode 3. Giản nén và chuyển vào thư mục /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/DeviceSupport