Cách dùng ALT + Tab như windows 7 trên Windows 10

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bước 1: Download file tại link: https://drive.google.com/file/d/1peSGX9fW0QfVqrZdZjlwvi42hgtV2QYM/view?usp=sharing

Bước 2: Giản nén

Bước 3: Chuột phải vào file và run as administrator.

Bước 4:  Restart lại máy tính

Pass giải nén: hotro.tech

administrator

administrator

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter